Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy készülékeink a lehető legkisebb mértékben terheljék a környezetet. Termékeinket a környezeti fenntarthatóság és a környezetbarát jelleg jegyében alakítjuk ki. Mind a fejlesztés és a gyártás, mind pedig az alkatrészek kiválasztása során messzemenőkig betartjuk a nemzetközi környezetvédelmi előírásokat, és amennyiben lehetséges, még azoknál is szigorúbban járunk el. Ezenkívül a forgalmazással érintett országok hatályos előírásait és vállalatunk környezetvédelmi iránymutatását is maximálisan figyelembe vesszük. A természeti értékek megőrzésére globális feladatként tekintünk, és célunk, hogy minden tőlünk telhető módon hozzájáruljunk a környezet megóvásához.

Elkötelezettségünk a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt
  • Tevékenységünket az irányadó környezetvédelmi jogszabályok és előírások alapján végezzük. Környezetvédelmi céljaink kitűzésekor arra törekszünk, hogy termékeink a lehető legkisebb mértékben terheljék a környezetet. 
  • A kutatás és fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítunk a felhasznált nyersanyag és energia minimális szinten tartására, az újrahasznosítási lehetőségek minél szélesebb körű alkalmazására, valamint a mérgező anyagok csökkentésére. A környezetvédelmi megfelelőség folyamatos javítására törekszünk. 
  • A környezettudatos eljárás tevékenységünk valamennyi területén meghatározó szerepet tölt be. Célunk, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen tevékenységünk eredményeképpen, és hogy annak ártalmatlanítása minden egyes esetben szakszerű módon történjék. A megfelelő újrahasznosítás előmozdítása érdekében arra buzdítjuk Ügyfeleinket, hogy mindig az arra kijelölt helyeken adják le leselejtezett készülékeiket. 
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenntarthatósággal kapcsolatos legfrissebb fejleményeket. Az ismereteket és tapasztalatokat rendszeresen megosztjuk a világ különböző pontjain működő leányvállalatainkkal. Ezenkívül külső partnerek segítségét is igénybe vesszük.
  • A környezettudatos szemléletmód elsajátítása érdekében célirányos képzéseket szervezünk munkatársaink számára. Vállalatunk alkalmazottai a környezet megóvása érdekében fokozott figyelmet fordítanak az irányadó intézkedések munkacsoportjaikon belüli meghonosítására.
Elkötelezettségünk a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt
A környezetközpontú irányítási rendszerünk keretében meghozott intézkedések

Az EIZO Környezetvédelmi iránymutatása részeként környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be, mely 1998. júliusában az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítványt is elnyerte. A tanúsítványt azóta is rendszeresen megújítják.

Kizárólag akkor óvhatjuk meg hatékonyan a környezetet, ha tevékenységünk valamennyi területén környezettudatos módon, a fenntarthatóság elvét szem előtt tartva járunk el. Ennek érdekében az EIZO vezetősége a környezetvédelmi szempontok messzemenő figyelembe vétele alapján határozza meg a vállalat üzleti stratégiáját. Az ISO14001:2015 szabvány előírásainak betartását cégünk környezetgazdálkodási tisztségviselője felügyeli.

Célirányos intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy termékeink minden egyes jellemzőjükben megfeleljenek cégünk környezetvédelemmel összefüggő célkitűzéseinek. Szaktudásunkat, különösen a tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos ismereteinket rendszeresen megosztjuk különböző leányvállalatainkkal. Sikeresen visszaszorítottuk létesítményeink energiafelhasználását, a részegységekben és végtermékekben található vegyi anyagok jellemzői pedig átfogó ellenőrzési eljárásainknak köszönhetően a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek.

A környezetközpontú irányítási rendszerünk keretében meghozott intézkedések
Nemzetközi környezetvédelmi előírásokkal szembeni megfelelőség és szabványok szerinti címkézés

A forgalmazással érintett országok hatályos előírásainak betartásán kívül a legfontosabb, önkéntes jellegű környezetvédelmi vállalásokat is teljesítjük. 

Az EIZO monitorok valamennyi irányadó európai előírásnak megfelelnek, így többek között a WEEE (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló) és a RoHS (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó) irányelvek, valamint a REACH (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló) rendelet, továbbá az ErP (az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó) irányelv rendelkezéseinek is. Arra törekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten az Európán kívüli országokban végzett tevékenységünket is az említett előírások figyelembe vétele alapján folytassuk.

Az EIZO valamennyi termékén szabványosított címkéket alkalmaz, többek között a TCO Certified Display 7 (informatikai termékekre vonatkozó, környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos feltételek), az EPEAT (számítógépeken és monitorokon alkalmazott nemzetközi ökocímkék), az ENERGY STAR 7.0 (egyesült államokbeli energiahatékonysági szabvány) és a PC Green Label (számítógépekre és monitorokra vonatkozó japán környezetvédelmi szabvány) szabványoknak megfelelőt. Ezenkívül a TCO, az ENERGY STAR és a PC Green Label szabványok további finomítását szolgáló egyeztetéseken is aktívan részt veszünk.

Az EIZO arra törekszik, hogy a jövőben az eddigieknél is hatékonyabb módon járuljon hozzá a fenntartható termelés, a környezetbarát termékfejlesztés és az ökocímke-használat minél szélesebb körű előmozdításához.

Nemzetközi környezetvédelmi előírásokkal szembeni megfelelőség és szabványok szerinti címkézés
Az EIZO nemzetközi központja napenergiát termel

Az EIZO nemzetközi központja a japán Hakusanban fekszik. Tőle nyugatra a Japán-tenger, keletre pedig a Hakusan-hegység terül el.

A 2016-ban átadott új gyáregységünk tetején 715, egyenként 180 kW teljesítményű napelemet helyeztünk el. Közvetlenül az épületegyüttes mellett pedig 1014, egyenként 250 kW kapacitású napelemet állítottunk üzembe. A napelem-rendszer 373 000 kWh éves összteljesítménye évi 239 tonna széndioxid-kibocsátás megtakarításával egyenértékű.

Az EIZO nemzetközi központja napenergiát termel