Ellenőrizte-e már valaha LCD monitora megjelenítési minőségét? Gyakran csak megfelelő ellenőrzés, például próbaképek megjelenítése útján válnak láthatóvá a kijelzési minőséggel összefüggő rendellenességek. Az alábbiakban az LCD monitorok megjelenítési minőségének ellenőrzésével kapcsolatos alapismereteket, valamint a szükséges minőség-ellenőrzés elvégzésének gyors és egyszerű módját ismertetjük.

Az alábbiakban az ITmedia eredetileg 2010. április 22-én, japán nyelven megjelentetett „The difference in image quality is perfectly obvious! – Let's check the LCD's monitor” (A képminőség megváltozása tökéletesen nyilvánvaló! – Ellenőrizzük az LCD monitor megjelenítési minőségét) című cikkének fordítása olvasható. Copyright 2011 ITmedia Inc. Minden jog fenntartva.


Megfelelőnek találja a jelen cikk megjelenítésére használt LCD képernyője képminőségét?

Elsőként végezze el a következő egyszerű vizsgálatot: a képadatokat az alábbi három négyzetben tüntettük fel. A három négyzet közepén egy-egy, rendkívül halvány, alig észrevehető betű látható. Balról jobbra olvasva egy szót adnak ki. Felismeri a szót?

A fehér, szürke és fekete négyzeteket alaposabban szemügyre véve feltűnik, hogy azok egy-egy betűt rejtenek.

A helyes válasz: „LCD”. Ezt valószínűleg Ön is egyszerűen felismerte.

A következő vizsgálat már némileg nehézkesebb. Az alábbi négy négyzetben – hasonlóan a felső képhez – egy szót rejtettünk el. A betűk és a mezők színe rendkívül hasonló egymáshoz. Következésképpen a legtöbb böngésző esetében csak nehezen olvashatók ki a betűk. Töltse le a képet, majd alaposan vizsgálja azt meg egy olyan képfeldolgozó, illetve megjelenítő programon keresztül, melyet kifejezetten a színek pontos megjelenítése céljából fejlesztettek ki.

Első pillantásra csak a négy, fehérről fekete színűre változó mező válik láthatóvá. Azonban a mezőkben egy szót rejtettünk el.


A helyes válasz ezúttal az „EIZO”. A megvilágítástól, illetve a felhasználói környezettől függően előfordulhat, hogy az említett szó csak nehezen olvasható el. Ha el tudja olvasni a szót, az azt jelenti, hogy az Ön LCD monitorának megjelenítési, vagyis képminősége, még pontosabban annak az állóképeket alkotó színátmenetek megjelenítésére irányuló teljesítménye rendkívül magas.

Amennyiben azonban a szó hosszabb megtekintést követően sem olvasható el, valószínűleg nem megfelelő az érintett LCD monitor képminősége.


Az LCD monitor megjelenítési minőségének alapos vizsgálata próbaképek használatával

Most pedig vizsgáljuk meg alaposabban az érintett témakört. Az LCD monitorok egyik legfontosabb tulajdonsága a képminőség.

Íme egy egyszerű módszer az LCD monitor nyújtotta megjelenítés minőségének ellenőrzésére. A kijelző képminőségéről az előzőekben említett próbaképek megtekintése útján is meggyőződhet. Mindenekelőtt arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy milyen fontos a képadatok pontos megjelenítése, melyet a jelenleg használt LCD monitora (amelyen éppen e sorokat is olvassa) vizsgálatával ellenőrizhet.

A színátmeneteket színes, valamint fekete-fehér, mintás képek, a fényerőt és a színváltozást pedig egyszerű próbaképekkel ellenőrizzük. A különböző próbaképeket, mint például a színátmenetek ellenőrzésére szolgálókat letöltheti az oldalunkról. A letöltött próbaképeket olyan képfeldolgozó, illetve megjelenítő programon keresztül tekintse meg, melyet kifejezetten a színek pontos megjelenítése céljából fejlesztettek ki. Amint azt már a cikk bevezetőjében is említettük, figyelembe kell venni, hogy számos esetben nem jeleníthetők meg pontosan a különböző színek az internetböngészőkön keresztül. (A jelenleg elérhető böngészők közül csupán néhány, mint például a Safari vagy a Firefox 3.x támogatja a színkezelést.)

A képminőség szemrevételezéses vizsgálata előtt állítsa vissza az LCD monitor alapértelmezett beállításait, és válassza ki az AdobeRGB vagy az sRGB színmódot. Amennyiben nem állnak rendelkezésre az említett színmódok, állítsa a színhőmérsékletet 6500 K-re, a gammaértéket pedig 2,2-re. Ha nem lehetséges a színhőmérséklet és a gammaérték szabályozása, egyszerűen állítsa be úgy a fényerőt és a kontrasztot, hogy a képek jobban kivehetővé váljanak. Abban az esetben, ha előzőleg már elvégezték az adott LCD monitor színkalibrálását, ne módosítsa azt.

Az LCD monitorok többségénél a bekapcsolást követően általában eltart egy ideig, amíg a készülék stabilizálódik. Mindenesetre várjon legalább 30 percet, mielőtt hozzákezdene a vizsgálathoz. (Az EIZO monitorok többsége azonban kivételt képez ez alól, mivel fényerő-szabályozással rendelkeznek. Ennek köszönhetően pedig röviddel a bekapcsolást követően stabilizálódik a képmegjelenítésük.)

Állítsa be a monitor állványát úgy, hogy a szoba megvilágítása ne tükröződjön vissza a képernyőn. Ez utóbbi különösen az antireflexiós (visszatükröződés-mentes) kijelző-felülettel nem rendelkező képernyőknél lényeges, mivel erőteljesen visszatükrözik a beeső fényt. A környezeti fény visszatükröződése jelentősen megnehezíti a vizsgálat elvégzését. A vizsgálat gyorsabban és egyszerűbben végezhető el éjjel, a szobavilágítás lekapcsolását és a helyiség lehető legnagyobb mértékű elsötétítését követően. Ez az antireflexiós kijelző-felülettel ellátott és az azzal nem rendelkező képernyőkre egyaránt érvényes.

azaz a háttér visszatükröződése Az antireflexiós felülettel nem rendelkező képernyők megakadályozzák a háttérvilágítás fényének eloszlását. Bár így magasabb fokú színtisztaság érhető el, jelentősebbé válik a visszatükröződés, például a szobában található lámpatestekből származó fény visszaverődése (lásd a bal oldali képet).
Az antireflexiós bevonattal ellátott, vagyis visszatükröződés-mentes képernyőknél azonban nem tükröződnek vissza a fényforrások, legrosszabb esetben is csak halványan jelennek meg a kijelző felületén (lásd a jobb oldali képet).

Qualitätsmerkmal Entspiegelung

A cikkben ismertetett vizsgálatokat egy (24,1 colos, szélesképernyős) EIZO FlexScan SX2462W LCD monitoron keresztül szemléltetjük.

A (természetesen nagyobb nehézséget jelentő) próbaképek FlexScan SX2462W monitoron keresztüli megjelenítésekor mind a négy betű halványan felsejlett, közelebbről megtekintve pedig egyértelműen leolvashatóvá váltak. Ez kiemelkedő képminőségről tanúskodik.


Színátmenetek: 1. vizsgálat

Az LCD monitoroknál viszonylag egyszerűen elvégezhető a színátmenetek megjelenítésének szemrevételezéses vizsgálata. A szín- és szürkeárnyalatok közötti színátmenetek megjelenítésekor egyértelműen megállapítható, hogy egyenletesen jelenik-e meg a kép egésze. A színátmenetek gyenge minőségű megjelenítésekor a sötétebb részeken hiányos árnyékok, a világosabbakon hullámzó fények, a középső színátmeneteknél pedig csíkozódás (vízszintes és függőleges csíkok) fedezhetők fel – mindig figyeljen ezekre a jelekre.

Az alábbiakban a szín- és szürkeárnyalatok színátmeneteit ábrázoló képek láthatók. Az egyes próbaképeket három különböző (1280 × 800, 1680 × 1050 és 1920 × 1200 képpontos) felbontás szerint ábrázoljuk. A megfelelő felbontás megjelenítéséhez kattintson az adott próbaképre. Töltse le az egyes próbaképek LCD monitorának megfelelő felbontású változatait. Attól függően, hogy a próbaképet álló vagy fekvő formátumban jelenítik-e meg, a színátmenetek eltérhetnek. Azt javasoljuk, hogy forgassa el a próbaképeket, és álló formátumban jelenítse meg azokat.

16-fokozatú színátmenet (nehézségi szint: egyszerű)

E színátmeneti mintánál a vörös, zöld, kék, ciánkék, lila és sárga színek 16 különböző fokozaton keresztül váltanak át feketére, illetve fehérre. Ez egy viszonylag egyszerű vizsgálati mód. Következésképpen a színátmenetek 16 szegmens szerinti megoszlása a legtöbb képernyőn gond nélkül felismerhető.

64-fokozatú színátmenet (nehézségi szint: közepesen nehéz)

Ennél a színátmenetnél a vörös, zöld, kék, ciánkék, lila és sárga színek 64 különböző fokozaton keresztül váltanak át feketére, illetve fehérre. Minden egyes színsáv 64 négyszögletes szegmensre oszlik. Tekintettel a színátmenetek jelentős számára, az LCD monitorok többségénél, különösen a sötétebb, illetve az alapszínekhez közelebb eső részeken nehézséget okozhat az egyes fokozatok pontos megjelenítése.

Fokozatmentes színátmenet (nehézségi szint: nehéz)

A fokozatmentes színátmenetnél a vörös, zöld, kék, ciánkék, lila és sárga színek 256 különböző fokozaton keresztül váltanak át feketére, illetve fehérre. Ezen a nehézségi szinten már távolról sem lehetséges a szomszédos színek pontos megkülönböztetése. Mindazonáltal a kiváló gradiensű LCD monitorokon keresztül felfedezhető, hogy minden egyes szín vékony, négyszögletes szegmensekre oszlik.

Szürkeárnyalat (nehézségi szint: egyszerű – nehéz)

E színátmeneti mintán a feketétől fehérig terjedő fokozatokat ábrázoljuk. 5 keresztirányú sávra oszlik (felülről lefelé): fokozatmentes, 128 fokozat, 64 fokozat, 32 fokozat és 16 fokozat. Annak ellenére, hogy a 16- és 32-fokozatú színátmeneti mintákon adott esetben az összes különbség felfedezhető, joggal feltételezhető, hogy a 64- és 128-fokozatú minták esetén csak meglehetős nehézségek árán különböztethetők meg egymástól a szomszédos színárnyalatok. Ezen szürkeárnyalatos próbakép segítségével az is ellenőrizhetővé válik, hogy tartalmaz-e színárnyalatokat a szürkeárnyalatos átmenet.

A fekete színárnyalathoz közel eső szürkeárnyalatos színátmenetek az LCD monitorok többségén általában árnyhiányos módon jelennek meg (ezzel szemben a fehér színárnyalathoz közel eső szürkeárnyalatos színátmenetek megjelenítése viszonylag pontosnak tekinthető). A kontraszt beállítását is lehetővé tevő képernyőmenüvel rendelkező LCD monitoroknál célszerű fokozatosan lecsökkenteni a kontrasztot. A kontraszt csökkentésével általában az olyan színátmenetek is pontosan megjeleníthetővé válnak, melyek ellenkező esetben árnyhiányosoknak vagy hullámzó fényűeknek tűnnének.

A legtöbb LCD képernyőn a középső színátmenetnél megjelenő csíkozódások és színárnyalatok egy bizonyos mértékig viszonylag egyszerűen felismerhetők. A középső színátmenetek csíkozódását az úgynevezett színugrások (hiányzó színátmeneti fokozatok) okozzák. Ha ez színárnyalatok megjelenésével jár együtt, az azt jelzi, hogy egyenetlen az RGB gamma-görbe. Az hiányos árnyakkal vagy hullámzó fényekkel jellemezhető részekkel ellentétben ez egy olyan probléma, amely meglehetősen nehezen korrigálható a felhasználói beállítások módosításával.

Amennyiben gondok adódnak a színátmenetekkel, lehetetlenné válik a megjelenítendő képtartalom eredeti színeinek megjelenítése. A videók, számítógépes játékok vagy fotók alaposabb megszemlélésekor nyilvánvalóvá válnak a megjelenítéssel összefüggő rendellenességek, úgy mint a hiányos színmélység, a középső tartományba eső színátmeneteknél tapasztalható színeltérések, vagy az árnyékos részekkel kapcsolatos szabálytalanságok. Természetesen az ilyen monitorok nem alkalmasak a pontos színmegjelenítést igénylő felhasználási módokra, így például képfeldolgozás céljára, vagy grafikai programokhoz.

Legyen mindig alapos, mivel az emberi szem meglepően könnyen megtéveszthető!

Az eddigiekben a színátmenetekkel foglalkoztunk. Az olyan jelenségek, mint például a sötétebb részek hiányos árnytartalma, a világosabb területeken hullámzó fények vagy a középső színátmenetek csíkozódása, viszonylag egyszerűen megmagyarázhatók. Ugyanakkor csak nehezen állapítható meg, hogy az átmenetek tartalmaznak-e színárnyalatokat. Ennélfogva az alábbiakban ezt részletesebben is megvizsgáljuk.

Az alábbiakban hét, egymástól csak kismértékben különböző szürkeárnyalat látható. Azonban csak az egyikük minősül semleges szürkének (színárnyalat-mentesnek). Meg tudná mondani, hogy melyik az?

Több, egymástól csak kismértékben különböző szürkeárnyalat látható. Ha nem különböztethetők meg egymástól a szürkeárnyalatok, valószínűleg nem megfelelő az adott környezet megvilágítása, illetve pontatlan a színátmenetek monitoron keresztüli megjelenítése

A jobb oldalt látható képről van szó. Amennyiben a többi szürkeárnyalat megjelenítése pontos, az arra utal, hogy különböző okokból, mint például a nem megfelelő megvilágításból vagy az LCD monitor helytelen beállításaiból adódóan nem kielégítő a készülék színmegjelenítési minősége.

Hagyományos izzólámpákkal megvilágított helyiségben a fehér- és szürkeárnyalatok vörösösnek, a fénycsövek fényénél pedig inkább zöldesnek tűnnek. (Ez az egyik fő oka annak, hogy a színértékelési feladatokra szolgáló helyiségeket általában speciális kialakítású fénycsövekkel oldják meg.) Ezenkívül, ha a monitor színhőmérsékletét túlságosan alacsonyra állítják be, a fehér- és szürkeárnyalatok vörös árnyalatúnak, ha pedig magasra, kékesnek tűnnek. Ennélfogva gyakran előfordul, hogy a képadatok szerinti szürke szín nem valódi szürkeként jelenik meg.

További nehézséget okoz, hogy a környezeti fények könnyen megtévesztik az ember szemét (agyát). A következő jelenség valószínűleg az Ön számára is ismerős: Ha a szabadból belép egy izzólámpákkal megvilágított szobába, a helyiség eleinte vörösös fényben fürdik. Amint a szemei hozzászoknak az említett körülményekhez, megszűnik ez a benyomás.

A következő két képmintázat az optikai csalódás egyszerű szemléltetésére szolgál. Azt érzékelteti, hogy a környezet színei milyen könnyen befolyásolják az ember látását.

Világos-sötét kontraszt

A téglalapok középső részein látható szürkeárnyalatú felületek valójában pontosan ugyanolyan színűek. Ugyanakkor a sötét kerettel körülvett szürkeárnyalatok világosabbnak, a világosabb kerettel szegélyezettek pedig sötétebbnek tűnnek. E jelenséget nevezik „világos-sötét kontrasztnak”.

Hell-Dunkel-Kontrast
Szimultán kontraszt

A téglalapok középső részein látható narancssárga felületek valójában pontosan ugyanolyan színűek. Ugyanakkor a narancssárga szín magas színtelítettségű (piros színű) környezetben kevésbé, alacsonyabb színtelítettségű (zöld színű) környezetben pedig inkább tűnik telítettnek. E jelenséget nevezik „szimultán kontrasztnak”.

Simultaancontrast

Tekintetve, hogy az emberi szem rendkívül jól alkalmazkodik a különböző környezetekhez, még a gyakorlott szakemberek számára is nehézséget okoz a színbeli eltérések szemrevételezés útján történő azonosítása. Bár a jelentősebb színeltérések általában megtekintés alapján is megkülönböztethetők, a csekély mértékűek az esetek túlnyomó részében nem tűnnek fel.

A gyakorlatban rendkívül lényeges, hogy ne állítsunk a monitor képminőségén, és ne kezdjünk hozzá a képek feldolgozásához mindaddig, amíg ilyen helytelenül beazonosítható árnyalatokat használunk. Bizonyos monitoron az RGB színtér értékei testre szabhatók. Mindazonáltal körültekintő módon érdemes eljárni, mivel a helytelen beállítások gyakran helyrehozhatatlan jellegű színegyensúly-veszteséget eredményezhetnek. A képadatokkal kapcsolatos színbeállítások finomhangolásának az egyik leghatékonyabb módja, ha irányadó mintaként semleges szürkét, valamint fehérárnyalatokat használunk.


Színátmenetek: 2. vizsgálat

A következőkben az előzőekhez képest némileg eltérő próbaképek használatával végezzük el a színátmenetek vizsgálatát. Az alábbi színmintákon valamelyest halványabbak a sötétebb és világosabb részeken látható színátmenetek. Úgy állították be a képet, hogy a szomszédos színek ne váljanak megkülönböztethetővé az olyan LCD monitorokon, amelyek nem alkalmasak a színátmenetek megfelelő megjelenítésére, illetve kiértékelésére.

Színárnyalat-átmeneti minta a világosabb színtartományban (nehézségi szint: közepesen nehéz)

E színmintánál a színek fokozatosan váltanak át a csaknem fehér, pasztell árnyalatokból a fehérhez közeli árnyalatokba. Minél nagyobb a fényerő az egyes árnyalatoknál (vagyis minél közelebb áll a fehér színhez), annál nehezebb megkülönböztetni egymástól a szomszédos színeket.

Színárnyalat-átmeneti minta a sötétebb színtartományban (nehézségi szint: nehéz)

E színátmeneti-mintánál mind a fényerő, mind pedig a színárnyalat fokozatosan változik. Minél inkább lecsökken a fényerő az egyes árnyalatoknál (vagyis minél közelebb áll a fekete színhez), annál nehezebb megkülönböztetni egymástól a szomszédos színeket.

Valószínűleg a korábbi színátmeneti-minták alapján már ismerősnek tűnhet Önnek a kép. E mintánál azonban egyes részek nem biztos, hogy mindenki számára láthatóvá válnak. Amint azt már említettük, a fekete színhez közel eső színárnyalatok általában árnyhiányos módon jelennek meg az LCD monitorokon. Az ilyen próbaképeket különösen nehéz megkülönböztetni.

Mivel egyes részek nem láthatók, a finom fokozatú színárnyalatok feltehetően még fotóretusálás útján sem jeleníthetők meg pontosan, függetlenül attól, hogy az élesebb látóképességgel rendelkező felhasználók több színárnyalat felismerésére képesek. Erre mindenképpen érdemes odafigyelnie azoknak a felhasználóknak, akik új LCD monitor vásárlása előtt állnak, illetve meglévő készülékük mellé kívánnak újabb képernyőt beszerezni, és különösen nagy hangsúlyt fektetnek a pontos színmegjelenítésre.


A fényerő-ingadozás és a színváltozások ellenőrzése

A színátmenetek vizsgálatakor a fényerő-ingadozás és a színváltozások ellenőrzése is gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A fényerő ingadozásakor a fényerő egyenetlenül oszlik el a képernyőn. Ez hamar feltűnik, ha a dokumentumok szerkesztését vagy a táblázatokkal kapcsolatos teendőket teljes képernyős nézetben végezzük. A fényerő-ingadozással szemben a színek egyenetlen megjelenítését okozó színváltozások már jóval kevésbé tűnnek fel. Hatására a grafikai alkalmazások színei természetellenessé, a színmegjelenítés pedig gyenge minőségűvé válik.

Bár a fényerő ingadozása és a színváltozások valamennyi LCD kijelzőre jellemzők, a legtöbb készüléken a fényerő csökkentésekor mindez erőteljesebbé válik. Az LCD monitorok vizsgálata azt mutatja, hogy e tekintetben meglehetősen jelentős különbségek fedezhetők fel az egyes készülékek között. Vagyis ez is egy olyan szempont, amit érdemes figyelembe venni. 

A fényerő ingadozása és a színváltozások a Windows, illetve a Mac OS X operációs rendszer alapfunkcióinak segítségével ellenőrizhetők. Mindössze annyi a teendőnk, hogy állítsuk szürkeárnyalatosra az asztal hátterét, és húzódjunk kissé hátrébb a képernyő megtekintésekor. A vizsgálat elvégzéséhez az asztal hátterét általában fekete, fehér, szürke, majd 100% piros, zöld, kék, ciánkék, lila és sárga színre kell beállítani, ezután pedig ki kell választanunk egy fehérhez közeli, halvány árnyalatot.

Ha a vizsgálat elvégzése közben szürkeárnyalatot, illetve fehérhez közeli, halvány árnyalatot jelenítünk meg, a vártnál nagyobb fokú eltéréseket tapasztalhatunk. Általában az LCD képernyő középső része a legvilágosabb, a sarkok felé haladva azonban fokozatosan sötétebbé válik a kép. Ha a fényerő tekintetében alacsony mértékű eltérés fedezhető fel a képernyő középső része és a sarkok között, nem áll fenn az említett probléma. Bizonyos készülékeknél azonban igencsak nyilvánvaló ez a jelenség.

Egyébiránt e vizsgálat az LCD panel hiányzó képpontjainak (normál, illetve lekapcsolt megvilágítású helyiségben elvégzendő) ellenőrzésére is fölöttébb alkalmas. A fekete árnyalatok elsötétített környezetben, így például éjjel, vagy lekapcsolt megvilágításnál ellenőrizhetők a leghatékonyabban. Annak ellenére, hogy megvilágított környezetben a képernyő teljes felülete egyformán feketének tűnhet, sötétben már gyenge fény mellett is felfedezhetők bizonyos elváltozások.


A betekintési szög ellenőrzése

A napjainkban kapható LCD monitorok gyakorlatilag bármilyen szögből megtekinthetők, mivel vízszintes és függőleges irányban akár 180 fokos látószöget is lehetővé tesznek.

Ez azonban némileg félrevezető módon mindössze a képernyő megtekinthetőségét jelenti. A betekintési szög vonatkozásában a „látható” kifejezés oldalirányból történő megtekintés esetén egészen alacsony, 10:1, illetve 5:1 arányú kijelző-kontrasztig értelmezhető. (Minél meredekebb a látószög, annál inkább lecsökken a kontraszt.) Vagyis oldalirányú megtekintésnél a képernyő középső részét és széleit jellemző egyenletesség, illetve a színváltozás mértéke figyelmen kívül marad.

Ideális betekintési szögnél mind a fényerő, mind pedig a színtelítettség rendkívül egyenletes, és még kissé ferde látószög esetén is mindössze alacsony mértékű színelváltozás tapasztalható. A műszaki adatoknál feltüntetett betekintési, illetve látószög valójában nem ad elég támpontot a felhasználó számára. Ugyanakkor az LCD képernyő típusának ismerete már jelent némi segítséget. Az IPS paneleknél a legalacsonyabb fokú a fényerő és a színintenzitás elváltozása, akár még ferde betekintési szög esetén is. Ettől nem sokkal maradnak el a VA panelek. Mivel az IPS, illetve VA panel használata általában a készülék fejlettségének egyik fontos szintmérője, általában a termékleírásnál, illetve a műszaki adatoknál is kiemelik. Következésképpen mindig célszerű alaposan átolvasni a készülékhez mellékelt leírást.

A monitorok többségét azonban TN panellel szerelik, mivel ez kevésbé költséges megoldás. Ugyanakkor a betekintési szög módosításakor a TN típus jelentősen gyengébben teljesít a fényerő-ingadozás és a színváltozás tekintetében az IPS és a VA panelekhez képest. Már kissé eltérő szögből szemlélve is jelentős mértékben megváltoznak a képernyőn megjelenő színek, attól függően, hogy vízszintesen vagy függőlegesen történik-e a megtekintés. Ha a műszaki adatlapon különböző függőleges és vízszintes látószögek szerepelnek, TN panellel van dolgunk.

A cikk színátmenetekkel és szürkeárnyalatokkal foglalkozó első részében említett képek használatával gyorsan és egyszerűen elvégezhető a betekintési szög ellenőrzése. Jelenítse meg az adott képet teljes képernyős nézet szerint, foglaljon helyet a készülék előtt, és vizsgálja meg, hogy a képernyő felső, alsó, középső és szélső részein egyenletes-e a fényerő és a színmegjelenítés. Majd ellenőrizze, hogy a látószög fokozatos módosításakor miként változnak meg a színek és a fényerő. Ha az említett vizsgálatot próbaképekkel és fotóadatokkal is elvégzi, hatékonyabban felismerheti a megjelenítést jellemző eltéréseket.

Lehetőleg olyan készüléket válasszon LCD monitor vásárlásakor, mely minél pontosabb megjelenítést nyújt

Az előzőekben azt ismertettük, hogy miként ellenőrizheti gyorsan és egyszerűen az LCD monitor minőségét. Milyennek találta az LCD képernyőjét? Úgy gyanítjuk, hogy a színátmenetek ellenőrzése számos esetben bosszankodásra adhat okot, különösen, ha a hiányos árnyakra vagy a hullámzó fényerősségre gondolunk. Szürkeárnyalatos képek megjelenítésekor a képernyő középső részének csíkozódása, valamint a fényerő-ingadozás és a színváltozás meglehetősen zavaróvá válhat.

Amint azt már a cikk elején is megemlítettük, az LCD monitorok egyre szélesebb körű elterjedésével párhuzamosan folyamatosan csökken a kiváló megjelenítést nyújtó képernyők aránya. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az alacsonyabb árfekvésű készülékek minősége minden esetben gyengébb. Természetesen a nagyfokú színpontosságot igénylő számítógépes alkalmazásokhoz, valamint az összetett színadatok részletes feldolgozásához elengedhetetlenül fontos egy olyan LCD monitor, mely kiváló minőségű megjelenítést nyújt.

Amennyiben az említett vizsgálatok elvégzése alapján úgy ítéli meg, hogy a jelenleg használt LCD képernyőjének megjelenítési minősége elmarad a várakozásaitól, azt tanácsoljuk, hogy válasszon egy EIZO márkájú LCD monitort. Továbbá olyan, több képernyőből álló munkakörnyezet kialakítását javasoljuk, melynél új LCD készülékét elsődleges, már korábban is meglévő képernyőjét pedig másodlagos monitorként használhatja.