Az EIZO a kiváló gyártási minőség elkötelezett híve

Az EIZO mindig is különösen nagy hangsúlyt fektetett a részletekre is kiterjedő kiváló kidolgozottságra és a hosszú távú megbízhatóságra. Az EIZO minőség iránti elkötelezettsége nemcsak a termelésben, hanem a korszakalkotó megoldásokat kidolgozó kutatásban és fejlesztésben is megmutatkozik.

Alapelvünk, hogy egyetlen munkaszakasz esetében sem élünk a kiszervezés lehetőségével. Annak ellenére, hogy a feladatok kiszervezése bevett gyakorlatnak számít a monitorgyártásban, az EIZO immáron 40 éve a saját létesítményeiben és a saját alkalmazottaival tervezi, fejleszti és gyártja a kiváló minőségű EIZO termékeket.

Alapelveink – Minőség mindenekelőtt

A kimagasló minőségnek, az innovatív formaterveknek és a hosszú távú megbízhatóságnak köszönhetően az EIZO termékeit világszerte széles körű elismerés övezi, az egészségügy, a színkezelés, a digitális fényképezés, a pénzügyek, a műsorszolgáltatás, az utómunkálatok vagy a grafikai tervezés tekintetében éppúgy, mint a CAD-alkalmazások terén.

A következőkben elsőként a fejlesztési és előállítási munkaszakaszokkal összefüggő minőség-ellenőrzés rövid ismertetésén keresztül próbálunk meg részletesebb képet adni a vállalatunk által vallott alapértékekről.

Videók az EIZO által alkalmazott gyártási minőségről

Fejlesztési munkaszakasz – Középpontban a termékminőség és a környezetvédelem

A termékminőségre, a környezetvédelemre és a lehetséges környezeti hatásokra már a fejlesztési munkaszakasz során is jelentős hangsúlyt fektetünk. A vállalat által kidolgozott fejlesztési és gyártási eljárásoknak köszönhetően hatékonyan teszünk eleget a különböző kihívásoknak, és kiváló minőségű termékekkel látjuk el a világ különböző piacait. Célunk, hogy termékeink ne csak megfeleljenek a környezetbarát jelleget igazoló tanúsítványok követelményeinek, hanem lehetőleg minél inkább túl is teljesítsék azokat. Ezt nagyszerűen példázza, hogy az EIZO a TCO fórum tagjaként már 1992 óta aktívan részt vesz az elektromos és elektromágneses kibocsátással, az energiahatékonysággal és az elektromos biztonsággal kapcsolatos irányelvek kidolgozásában és végrehajtásában.

A környezetbarát jelleget tanúsító címkékről rendelkező ISO 14020 nemzetközi szabvány által támasztott követelmények teljes körű kielégítésén, valamint a működésünkkel érintett országok hatályos jogszabályi előírásainak és rendelkezéseinek szigorú betartásán túlmenően folyamatos fejlődésre törekszünk.  Tudjon meg többet az EIZO környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségéről.

A környezet védelme és a természeti értékek megőrzése iránti elkötelezettségünk a gyártási folyamat tekintetében is megmutatkozik. Az alkatrészellátással összefüggésben kidolgozott, a kellő mennyiségű, adott időben szükséges részegységek rendelkezésre bocsátására szolgáló, úgynevezett Just-in-Time rendszerünk gyakorlatilag egyáltalán nem igényel tárolási kapacitást, mivel a kínálat közvetlenül a gyártáshoz igazodik. Az alapanyagokat a gyártósorhoz történő kiszállításukat követő két-három órán belül feldolgozzák. Ily módon mind a gyártóüzemek, mind pedig a raktárak infrastruktúrája minimális szinten tartható, amivel jelentősen csökkenthető a létesítmények energia-, hűtés- és fűtésigénye, a legkorábban elraktározott tételek elsőként történő felhasználását előmozdító, úgynevezett First-in-First-Out alapelvnek köszönhetően pedig a gyártósorok mellett dolgozó alkalmazottaink mindig a megfelelő időben és mennyiségben kapják meg az éppen szükséges részegységeket.

Gyártási rendszer – Nagyfokú termelési precizitás, a hatékonyság feláldozása nélkül

Gyártási rendszerünk az alacsony tételszámú termelésen alapul. Egy-egy „tétel” két vagy több, a sorozatgyártás adott sorrendjének megfelelő monitorból áll. A tételeket alkotó monitorokat „sejtszerűen” felépülő munkacsoportokban szerelik össze. Ez egy olyan gyártási folyamat, amelynél a négy vagy öt EIZO-alkalmazottból álló munkacsoportok az úgynevezett „Five-at-a-time” alapelv alapján egyidejűleg öt terméket szerelnek össze.

Ha például az adott sorozatgyártási tétel keretében 25 monitort kell összeállítani, azt öt munkacsoport végzi el, csoportonként öt-öt készüléket összeszerelve. Abban a valószínűtlen esetben, ha egy alkatrész, például egy csavar, egy csillapítótag vagy egy csatlakozó maradt a gyártósoron, miután az öt munkacsoport már befejezte a munkát, az alkalmazottak haladéktalanul átvizsgálják az előzőleg összeszerelt öt monitort, és célirányos korrekciós intézkedéseket eszközölnek.

Az egyes összeszerelési munkaszakaszokban elvégzendő keresztellenőrzési rendszer a rugalmas és azonnali reakciókészségnek köszönhetően anélkül garantál kiemelkedően magas gyártási minőséget, hogy feláldoznánk a hatékonyságot.

Termékvizsgálati munkaszakasz – Szigorú előírások szerinti ellenőrzés

Az összeszerelést követően az egyedi sorozatszámmal ellátott monitorokat szigorú ellenőrzéseknek és vizsgálatoknak vetik alá, hogy meggyőződjenek azok minőségéről és a képernyő megfelelő beállításairól. A készülék elhasználódásának ellenőrzésére szolgáló, úgynevezett „Aging” munkaszakasz kezdetén bekapcsolják a monitort és megvizsgálják a próbaképek megjelenítését.

Az Aging-eljárás a képernyőminőség kiértékelésén kívül az LCD panelek fehéregyensúlyának és gammakorrekciójának beállítását is lehetővé teszi. A képernyővizsgálat modelltől függően két-három órahosszán keresztül tart. Mivel a hardverrel kapcsolatos hibák túlnyomó többsége, mint például a nyomtatott áramköri lap rövidzárlata általában nyilvánvalóvá válik az említett időszakon belül, elvégezhetők a szükséges helyreállító intézkedések.

Amennyiben egy adott termelési tételen belül háromnál több monitor is hibásnak bizonyul, a teljes termelési tételt selejtesnek („Lot-Out”) nyilvánítják. Ebben az esetben kiszállítás helyett szétszerelik („Rework”) az érintett termelési tételt alkotó készülékeket. Ezután pedig újra összeállítják a monitorokat, teljes egészében megismételve az összeszerelési munkaszakaszt alkotó lépéseket. 

Mindez a hibák kiváltó okainak azonosításán és a szükséges korrekciós intézkedések elvégzésén kívül arra is lehetőséget nyújt, hogy megelőzzék a többi monitor hasonló jellegű meghibásodásait. Az EIZO gyártóüzemeiben a „Rework” folyamat alatt egy együttműködésen alapuló olyan eljárást értenek, amely a személyes felelősök azonosítása és szankcionálása helyett a munkaszakaszok olyan felülvizsgálatára szolgál, amelynek keretében mind a gyártósori alkalmazottak, mind pedig a munkafelügyelők konstruktív javaslatok előterjesztése útján mozdítják elő a gyártási minőség további javítását.

Végellenőrzés – A szín- és szürkeárnyalatok tökéletes megjelenítése jegyében

Az elhasználódást ellenőrző Aging-eljárást követően alaposan megvizsgálják a monitorokat, és precízen beállítják azok szín- és szürkeárnyalatait, valamint a készülék reakcióidejét. Ezután a monitorokat vibrációvizsgálatnak vetik alá, melynek célja a jelátvitelt érintő esetleges zavarok ellenőrzése, valamint annak megelőzése, hogy a szállítás közben vagy a felhasználó otthonában jelentkező rezgések megzavarják a jelek megfelelő továbbítását.

A grafikai és egészségügyi monitorok gyári kalibrálását az EIZO Digital Uniformity Equalizer (DUE) eljárása keretében végzik el. Ez annak biztosítására szolgál, hogy a fényerő és a színárnyalatok a képernyő teljes felületén egyenletes módon jelenjenek meg. 

A többek között a szürke szintet is korrigáló DUE-eljárásnak köszönhetően még a legfinomabb szürkeárnyalatok is pontosan, megfelelő fényerő alkalmazásával jeleníthetők meg a képernyő bármelyik részén. Ezenkívül a fénysűrűségi hibák korrigálásáról is gondoskodnak, hogy a monokróm görbék csíkozás nélkül jelenjenek meg a színes képernyőkön. Az egészségügy és a grafikai iparág számára szánt termékeknél különösen fontos a szigorú minőség-ellenőrzés, mivel az említett felhasználási területek nagyfokú precizitást igényelnek. A termékminőség iránti elkötelezettségünk jegyében továbbjavítottunk meglévő minőség-ellenőrzési eljárásainkon. A vállalat által elnyert tanúsítványok is ezt bizonyítják. Minőség-irányítási rendszerünket 1993-ban ISO 9002 tanúsítvánnyal ismerték el. Orvostechnikai eszközeink minőség-biztosítási rendszerét 2005-ben ISO 13485 tanúsítvánnyal díjazták.

Miután munkatársaink meggyőződtek arról, hogy az adott monitor valamennyi műszaki és fizikai jellemzője megfelel az EIZO termékektől elvárt minőségnek, gondosan kézzel becsomagolják a készüléket, hogy az kiszállíthatóvá váljon az ügyfél részére.

Az EIZO vállalat termékeinek kimagasló minősége jelentős részben az aprólékos és minőségi előállítási folyamatnak köszönhető. Ennélfogva nagy hangsúlyt fektetünk alkalmazottaink folyamatos képzésére, az ismeretek alapos elsajátítására és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaink elismerésére. Mivel az EIZO gyáregységeiben tevékenykedő alkalmazottak egy jelentős része már több mint egy évtizede a vállalatnál dolgozik, különös figyelmet szentelnek a monitorok pontos összeszerelésére, a képernyők precíz kalibrálására, a készülékek DUE-eljárás szerinti, gondos konfigurálására, valamint a termékminőség szigorú ellenőrzésére. Az említett, különleges szakértelmet igénylő feladatok hozzáértő módon történő elvégzéséhez elengedhetetlenül fontos az, hogy a munkatársak személyesen is kötődjenek a vállalathoz. A gyártási folyamatban résztvevő munkatársak személyes elismerése és megbecsülése, a jövőbemutató megoldások kidolgozását elősegítő, kreatív gondolkodásmód előmozdítása jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy munkafolyamataink globális szinten is hatékonyabbá és versenyképesebbé, valamint még inkább környezetbaráttá váljanak.