Az EIZO csoport tisztában van ökológiai felelősségével, és üzletvitele során figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat. Cégünk figyelembe veszi tevékenysége környezetre gyakorolt hatásait, és hozzá kíván járulni a társadalom fenntartható fejlődéséhez. Ennek előmozdításaképpen világszerte összehangolt erőfeszítéseket teszünk az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása, az éghajlatváltozás enyhítése, a környezet védelme (beleértve a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma védelmét is), a környezetszennyezés elkerülése és az egyéb környezeti kockázatok csökkentése érdekében.

Környezetközpontú irányítási rendszer szerinti üzletvitel

Cégünk energiagazdálkodással és környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető irányelvei alapján környezetvédelmi és energiagazdálkodási rendszert vezettünk be, amely 1998. júliusában az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítványt is elnyerte. Ezen túlmenően hatékony intézkedéseket tettünk a hulladékmennyiség csökkentése, valamint az erőforrások megőrzése és az energiatakarékosság érdekében. A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének köszönhetően más területeken is sikerült haladást elérnünk, mivel kitűzött céljaink egybeesnek a környezetbarát termékek fokozott népszerűségével és az ökológiai termékek iránti növekvő érdeklődéssel.

Az EIZO által kidolgozott környezetvédelmi kezdeményezések teljes mértékben megfelelnek az átdolgozott ISO 14001: 2015 szabványok követelményeinek, azok gyakorlati megvalósítását pedig környezetgazdálkodási tisztviselő irányítja és ellenőrzi. Az említett kezdeményezések összhangban állnak a vezetőség irányítási politikájával és üzleti stratégiáinkkal. Az Általános Ügyek Osztályához tartozó Vállalati biztonsági részleg szakértő munkatársai üzleti tevékenységeink előmozdítása részeként pontosan figyelemmel kísérik székhelyeink és üzemeink energiafogyasztását, valamint a vegyi anyagok felhasználását és a hulladékgazdálkodást. A Műszaki folyamatokat felügyelő osztály tanúsítványokkal és szabványokkal foglalkozó részlegének szakértő munkatársai felelnek a termékeinkért, összegyűjtik a környezetvédelmi információkat a világ minden tájáról és ösztönzik a környezetbarát termékek fejlesztését.

ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítványunknak a 2018-as pénzügyi évben megtörtént ellenőrzését és megújítását egy független szervezet végezte. Ezen túlmenően ügyfeleink vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos belső és egyéb jellegű ellenőrzéseket végeztek, a mérgező vegyi anyagokkal összefüggő tudatosságra vonatkozó, elmúlt években megszigorodó követelményeket is figyelembe véve.

Környezetvédelmi előírásokkal szembeni megfelelőség

A környezetbarát termékek jövőbemutató fejlesztése iránti törekvésünk keretében eleget teszünk Japán és más országok jogi követelményeinek, és gondoskodunk arról, hogy csúcsmodelljeink valamennyi piacon megfeleljenek a fontosabb, általában önkéntes tagságon alapuló környezetvédelmi egyezmények előírásainak.

Az EIZO termékei többek között a WEEE (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló) és a RoHS (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó) irányelvek, valamint a REACH (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló) rendelet, továbbá az ErP (az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó) európai uniós irányelv rendelkezéseinek is megfelelnek.  Az említett jogszabályokban előírt intézkedések az Európán kívüli országokban végzett tevékenységeink tekintetében is zsinórmértékül szolgálnak.

Cégünk valamennyi termékén szabványosított környezetvédelmi címkéket alkalmaz, többek között a 8. generációs TCO Certified (a monitorok világszerte legelterjedtebb szabványai), az EPEAT (számítógépekre és monitorokra vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi szabvány), az ENERGY STAR 7.1 (egyesült államokbeli energiahatékonysági szabvány) és a PC Green Label (számítógépekre és monitorokra vonatkozó japán környezetvédelmi szabvány) szabványoknak megfelelőket. Ezenkívül a TCO, az ENERGY STAR és a PC Green Label szabványok további finomítását szolgáló egyeztetéseken is aktívan részt veszünk.

Napenergia-termelés az EIZO nemzetközi központjában

Az EIZO nemzetközi központja a japán Hakuszanban található, a közeli Japán-tenger és a Hakuszan-hegység által szegélyezett térségben. 

A megújuló energiákra való áttéréssel cégünk a CO2-kibocsátás csökkentését tűzte ki céljául. 2016-ban mintegy 715, egyenként 180 kW teljesítményű napelem modult telepítettünk üzemegységünk tetőszerkezetére. Ezen kívül további 1014, talajra telepíthető, 250 kW teljesítményű napelem modult is üzembe állítottunk. Az említett modulokkal összesen mintegy 373 000 kWh villamos energia állítható elő évente. Ezzel évi 239 tonnányi CO2-kibocsátás takarítható meg.