Az EIZO vállalati filozófiája: „Arra törekszünk, hogy a legkorszerűbb képmegjelenítési eszközök kifejlesztésével ügyfeleink munkahelyi és otthoni igényeit egyaránt kielégítsük.” A vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR – Corporate Social Responsibility) kapcsolatos kötelezettségeinket az EIZO Csoport Magatartási kódexe foglalja magában. Az EIZO környezetvédelmi kérdések iránti elkötelezettségét az is jól példázza, hogy a vállalat középtávú CSR célkitűzései a környezetvédelemre is kiterjednek.

Kategória Középtávú célkitűzések
Környezettudatos
eljárásmód

Időben fellépni a káros környezeti hatásokkal szemben

•   Termékek: Piacvezető szerep elérése a környezetbarát fejlesztési tevékenységek terén
•   Operatív működés: 2030-ra 50%-os CO2-kibocsátás-csökkentés elérése 2017-hez képest
Környezettudatos
eljárásmód

•   A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) előmozdítása az ellátási lánc egésze tekintetében
•   A személyes fejlődést lehetővé tevő munkahelyi kultúra megteremtése

Üzleti modell Társadalmi felelősségvállalás az Imaging Chain Innovation alapelveinek figyelembevételével

2020 áprilisában az EIZO a központi gyártólétesítményei által igényelt energia mintegy 10%-át – csaknem 9,21 millió kWh áramot – zöld villamos energiává alakította át. Ez a kezdeményezés fontos mérföldkőnek bizonyult a kibocsátási cél elérése szempontjából. Ugyanezen év októberében az EIZO 50%-ra növelte a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia részarányát a vállalat teljes energiafogyasztásán belül. Ennek eredményeként hozzávetőleg 3100 tonnával csökkent a fő gyártóüzemek éves CO2-kibocsátása (ami így 55%-kal kevesebb volt, mint 2017-ben). Az említett intézkedéseknek köszönhetően az EIZO várhatóan már a 2021-es pénzügyi évben eléri a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos célkitűzéseit.

A megújuló energiaforrásból származó energia egyre fontosabb szerepet tölt be az EIZO Csoport vállalatainak működésében. A légiforgalmi irányítással és ipari felhasználással kapcsolatos termékeket fejlesztő, Geretsried (Felső-Bajorország) székhelyű EIZO Technologies GmbH azzal teszi még környezetkímélőbbé a működését, hogy 2021 januárjától egy teljes egészében zöld villamos energiával üzemelő helyre költözik.

A CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos célkitűzések idő előtti teljesítésének köszönhetően az EIZO felülvizsgálta a klímasemlegesség elérésének 2040-es céldátumát. Az EIZO Csoport valamennyi tagja arra törekszik, hogy a környezetvédelmi erőfeszítések további fokozásával jelentős mértékben hozzájáruljon az egészséges és fenntartható társadalom megteremtéséhez.

Új CO2-kibocsátás-csökkentési célok

2030-as pénzügyi év: A CO2-kibocsátás 70%-os csökkentése 2017-hez képest

2040-as pénzügyi év: Klímasemlegesség

EIZO Sustainable Development Goals
A fenntartható fejlődés szempontjából leglényegesebb célkitűzések

Mivel az EIZO kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi és környezeti felelősségvállalás kérdéskörére, tevékenységeit immáron évtizedek óta a vállalati társadalmi felelősségvállalás jegyében szervezi meg. 

Tovább

Első alkalommal tesszük közzé a korábbi CSR beszámolóinkat felváltó Integrált jelentésünket. Az Integrált jelentés a pénzügyi és egyéb adatokon kívül az üzleti stratégiával és a környezeti, társadalmi és vállalati irányítás (ESG) iránti elkötelezettségünkkel kapcsolatos információkat is magában foglalja.

Tovább