Küldetésünk

Felelősen és fenntarthatóan cselekedni

CSR_Stage.jpg

A bolygóval, munkavállalóinkkal és ügyfeleinkkel, valamint a társadalommal szembeni felelősségteljes magatartás alapvető része üzleti tevékenységünknek. A fenntarthatóságot és az etikai gyakorlatokat minden tevékenységünkbe beépítjük, és azon dolgozunk, hogy továbbfejlesszük környezetvédelmi, társadalmi és irányítási kötelezettségvállalásainkat.

Az EIZO Csoport magatartási kódexe - Hét ígéret

A következőkben ismertetendő „Az EIZO vállalat Magatartási kódexe – Hét ígéret” című dokumentum iránymutatásként szolgál az EIZO csoport valamennyi alkalmazottja számára, valamint kifejezi a társadalom és a környezet iránti elkötelezettségünket. Valamennyi tevékenységünket ezen alapelvek figyelembevételével végezzük.

Nemzetközi kezdeményezésekben való részvétel

Az EIZO egyértelműen állást foglal az elfogadhatatlan viselkedéssel szemben. Ezért részt veszünk az ENSZ Globális Megállapodásában, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozatának munkaügyi elvein alapul. Csatlakoztunk a Felelős Vállalkozások Szövetségéhez (RBA) is, és elköteleztük magunkat a globális ellátási láncunk folyamatos optimalizálása mellett.

CSR_Teaser_UN_Global_Compact.jpg

United Nations Global Compact

Az EIZO 2012 szeptemberében csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásához. Az ENSZ Globális Megállapodása egy olyan, önkéntes tagságon alapuló kezdeményezés, amelynek célja a fenntartható világgazdaság létrehozása. A részt vevő társaságok a megállapodás aláírásával felelősségteljes és kreatív üzletvitel folytatása mellett kötelezik el magukat, hogy ily módon „a társadalom jó polgáraivá” váljanak. Az ENSZ Globális Megállapodásához csatlakozó vállalatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az emberi és munkajogok, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem tekintetében a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) tíz alapelvének betartásával járnak el. Az ENSZ Globális Megállapodás tíz alapelvének betartásával vállaljuk társadalmi felelősségünket a globális közjóért és növeljük vállalatunk értékét.

További információk az Egyesült Nemzetek Szervezete Globális Megállapodásáról
CSR_Tease_RBA.jpg

Responsible Business Alliance (RBA)

A Felelősségteljes Üzleti Szövetséghez (RBA) 2020. januárjában csatlakozott EIZO Corporation teljes mértékben támogatja az RBA jövőképét és célkitűzéseit.

Az RBA olyan vállalatok szövetsége, amelyek hatékonyan előmozdítják a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyét az elektronikai ipar globális ellátási lánca tekintetében. Az EIZO elkötelezte magát amellett, hogy fokozatosan hozzáigazítja üzletvitelét az RBA Magatartási kódexéhez, valamint vállalta, hogy közvetlen beszállítóit is erre ösztönzi, és támogatja azok ilyen irányú erőfeszítéseit.

CSR_Teaser_International_Labor_Organization.jpg

International Labor Organization (ILO)

Az EIZO tiszteletben tartja az emberi jogokat az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) szerint. Az „EIZO vállalat Magatartási kódexe – Hét ígéret” dokumentumot az Egyesült Nemzetek Szervezete által életre hívott – és az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményein alapuló – Globális Megállapodás iránymutatásai alapján alkották meg.

Következésképpen az EIZO határozottan ellenzi a kényszer- és gyermekmunka bármilyen formáját, olyat semmilyen körülmények között nem alkalmaz, és egyéb módon sem folyamodik hozzá. Az EIZO támogatja a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet és tiszteletben tartja alkalmazottai emberi jogait.

Jelentések

Elkötelezettek vagyunk az átláthatóság mellett, és 2007 óta éves CSR-jelentésekben dokumentáljuk társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinket.

2020-tól ezt a jelentést az Integrated Report jelentés váltja fel. Ez egyesíti a pénzügyi információkat és a nem pénzügyi információkat, például az üzleti stratégiát és a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) kérdések iránti elkötelezettségünket. Az Integrált jelentés átfogó képet nyújt részvényeseink, befektetőink és egyéb partnereink számára az EIZO csoport közép- és hosszú távú kezdeményezéseiről, melyek egytől-egyig a vállalat értékének növelését célozzák.