Monitorok a gyógyászatban

A környezeti fény szerepe a diagnosztikai szobában

Hogyan lehet optimális környezeti feltételeket teremteni a radiológiai jelentéshez.

Ambililight_reading_room_stage.jpg

A röntgendiagnosztikai helyiségek környezeti megvilágításának szabályozása elengedhetetlenül fontos annak garantálásához, hogy a radiológusok az esetleges egészségügyi rendellenességek feltárása érdekében a lehető legideálisabb körülmények között elemezhessék ki a röntgenfelvételeket. De miért is olyan fontos ez? Tudja meg a környezeti megvilágítás jelentőségét adó legfőbb okokat és a röntgendiagnosztikai helyiségeken belüli optimális környezeti fényviszonyok megteremtésének módját.

Kontraszt

Az orvosi felvételek megtekintésekor a pontos diagnózis felállításának egyik legfontosabb előfeltétele a megfelelő kontraszt. Minél nagyobb a kontraszt, annál több árnyalatbeli különbség fedezhető fel szabad szemmel a felvételeken. Mivel a kontrasztjavítás elsődleges és egyben legfontosabb módja a kellően nagy kontrasztarány elérhetővé tétele, az orvosi monitorok többsége ilyen képernyővel rendelkezik. Azonban még a kellőképpen nagy kontrasztarányú monitorok esetében sem feledkezhetünk meg egy elsőre jelentéktelennek tűnő apróságról: a kontrasztot jelentős mértékben csökkentő környezeti fényről.

A környezeti fényviszonyok többféle módon ronthatnak a kontraszton, legfőképpen a következőképpen:

1. Diffúz visszaverődés: A fény a képernyőfelület egészén egyenletesen tükröződik vissza, világosabbá téve ezzel a fekete árnyalatokat.
2. Szabályos fényvisszaverődés és káprázás: A külső fényforrásból származó fény közvetlenül a képernyőn tükröződik vissza, vagy a tárgyakról visszaverődő fény tükröződést okoz, illetve az adott tárgy képernyőn megjelenő „káprázást” idézi elő. Ez elvonhatja a felhasználó figyelmét és csökkentheti a kontrasztot az érintett területeken.

Ezek a hatások azonban minimális mértékűre csökkenthetők, ha az adott képernyő tükröződésmentes bevonattal rendelkezik, a monitort pedig úgy helyezik el, hogy azzal megakadályozzák, hogy a fény közvetlenül a képernyőn tükröződjön vissza.

A környezeti fény leginkább oly módon ronthat a kontraszton, hogy csökkenti a szem különböző fényviszonyokkal szembeni alkalmazkodóképességének hatékonyságát. Az emberi szem egyidejűleg 1000:1 kontrasztarány érzékelésére képes, bár ez az arány viszonylagos jellegű. Például egy gyengén megvilágított alagútban állva a legtöbb tárgy tisztán látható. Hirtelen kilépve a napfénybe azonban a tárgyak többsége világosabbnak tűnik az alagúton belüli világosabb tárgyakhoz képest, a szem ugyanis fényes fehérként érzékeli azokat. Ennek oka, hogy amíg a legsötétebb tárgyak a gyenge megvilágítású alagútban állva „feketének”, addig a fényesebb objektumok – például a mennyezetet érő halvány fény – „fehérnek” tűnnek a szem számára. A szem mindent, ami a homályos fénynél fényesebb, automatikusan „fehérként” érzékel. Következésképpen az alagútból kilépő személyt hirtelen elvakítják a fényviszonyok, a tárgyak többsége pedig világosabbnak tűnik majd, mint előzőleg bármi az alagútban.

dark_to_light_image.png

A szem alkalmazkodik a különböző környezetek eltérő fényerősségéhez. A sötét alagúthoz hozzászokott szemet néhány pillanatra elvakítja a fényviszonyok hirtelen kilépéssel összefüggő megváltozása. Néhány perc elteltével azonban a szem nagyszerűen hozzászokik a fényesebb környezethez.

Ezzel szemben, ha napos környezetből hirtelen belépünk egy sötét alagútba, minden, ami a napsütésben látott sötét tárgyakhoz képest sötétebb, hirtelen feketének fog tűnni. Valószínűleg Ön is tapasztalta már azt, hogy amikor belép egy alagútba vagy egy sötét szobába, illetve amikor kilép onnan, eltart néhány percig, amíg ismét tisztán látja a dolgokat az új környezetben.

Ez azért is lényeges szempont a röntgendiagnosztikai helyiségek esetében, mert a képernyő megvilágítása és a környezeti fényviszonyok jelentős mértékű eltérésekor – akár világosabb, akár sötétebb az egyik a másiknál – a szem minden egyes alkalommal „újrakalibrálódik”, ha a felhasználó elfordul a képernyőtől. A képernyőhöz szokott szem azonnal hozzáigazodik az új fényviszonyokhoz, mihelyt a felhasználó elfordítja a fejét egy fényesen megvilágított fal, illetve egyéb tárgy, vagy egy nagy fényerejű fényforrás felé. Ha pedig a felhasználó ismét a képernyőre tekint, akár percig is eltarthat, amíg a szemei újrakalibrálása következtében ismét optimálissá válik a látása.

Az Amerikai Radiológiai Szakmai Kollégium iránymutatásainak ajánlása szerint a környezeti megvilágítást fontos a képernyő fényerejéhez hozzáigazítani: 20-40 lux legalább 350 cd/m² fényerősségű képernyőknél (mammográfiai készülékeknél pedig 420 cd/m² fényerőnél) az ideális. Az emlőrákszűrés céljára szolgáló diagnosztikai vizsgálatok minőségbiztosítására vonatkozó európai irányelvek azonban 20 lux vagy annál alacsonyabb fényáram alkalmazását javasolják. Egy tanulmány megállapításai szerint a 7 luxnál kisebb fényáramú környezeti megvilágítás túl sötét, a 100 luxot meghaladó mértékű pedig túlságosan világos fényviszonyokat teremt, vagyis a követendő ajánlástól függetlenül mindig figyelni kell arra, hogy a környezeti fényviszonyok ne váljanak se túlságosan sötétté, se pedig túlzott mértékben világossá. Ezen túlmenően az is lényeges, hogy a munka megkezdése előtt legalább 15 percük maradjon arra a radiológusoknak, hogy az optimális látóviszonyok elérése érdekében megfelelően hozzászokjanak a szemeik az adott fényviszonyokhoz.

Ambilight_image_2.jpg

A röntgendiagnosztikai helyiségek környezeti megvilágítása akkor tekinthető ideálisnak, ha azt megfelelően hozzáigazították a képernyő fényerejéhez.

Szemfáradtság

Az emberi látás a korábban említett környezeti, valamint az élettani tényezőktől függően hihetetlenül eltérő minőségű. A szemfáradtság – azon kívül, hogy meglehetősen kellemetlen – átmenetileg a látás minőségét is leronthatja. Mivel a radiológia egy olyan szakterület, ahol az optimális látás elengedhetetlenül fontos, a jelentős mértékben a környezeti fényviszonyoktól is függő szemfáradékonyság mérséklése kiemelt jelentőséggel bír.

Az olyan helyiségekben, ahol a környezeti megvilágítás jelentős mértékben eltér a képernyő fényerejétől, a tekintetét a monitorról levevő felhasználó pupillái gyengébb környezeti megvilágítás esetén kitágulnak, erőteljesebb környezeti megvilágításnál pedig összehúzódnak. Az állandó kitágulás és összehúzódás elfárasztja a szemizmokat, szemfáradtságot okozva ezzel. Ezzel együtt pedig az is több időt igényel, hogy a felhasználó szeme hozzászokjon az új beállításokhoz.

A szemet a tükröződések és a képernyőről történő fényvisszaverődések is fáraszthatják, ugyanis a világosabb területek megtekintését követően a szem minden egyes alkalommal újrakalibrálja önmagát.

A fény visszatükröződhet a képernyőn, „káprázást” (balra) és tükröződést (jobbra) okozva ezzel.

Az optimális környezeti megvilágítás megteremtése

A leghatékonyabb módon a képernyő mögé helyezett, kis fényerejű fényforrásokkal szabályozható a környezeti megvilágítás. Mivel a mennyezeti lámpatestek – akár a kisebb fényerejűek is – tükröződéseket és fényvisszaverődéseket okozhatnak, a fényforrásokat a monitor mögött célszerű elhelyezni.

Az ilyen munkakörnyezetet azonban a radiológusok többsége túlságosan sötétnek találhat a dokumentumok kényelmes megtekintéséhez és jegyzeteléshez. Ennek kiküszöbölése érdekében kis fényerejű fényforrás telepíthető a monitor alá vagy mellé, hogy ideálissá váljon az íróasztalra helyezett dokumentumok és jegyzetek megvilágítása.

Az EIZO készüléke az előbb említettek mindegyikére tökéletesen alkalmas. A RadiForce monitorok hátlapjához rögzíthető RadiLight egy olyan kisméretű lámpa, amellyel finoman megvilágítható a képernyő mögötti falfelület. Az eszköz azonkívül, hogy megakadályozza a tükröződéseket, illetve a fényvisszaverődéseket, ideális fényerővel világítja meg az adott helyiséget. Az eszközt ezenkívül egy állítható karra szerelt, mindössze egyetlen gombnyomással egyszerűen be- és kikapcsolható olyan olvasólámpával is ellátták, amellyel nagyszerűen megvilágítható az íróasztal kívánt területe. Mivel tükröződésmentes anyagok felhasználásával készül, hatékonyan kiküszöböli, hogy a fény visszatükröződjön a képernyőn. Az ideális környezeti megvilágítás megteremtése érdekében mindkét lámpa fényereje szabályozható. 

Comfort_Light_for_Reading_Rooms.jpg

Káprázás közvetett világítás nélkül

Comfort_Light_for_Reading_Rooms.jpg

Tükröződés- és vakításmentes munka közvetett megvilágítással

szemkímélő olvasólámpa

RadiLight

A RadiLight egy egyszerűen kezelhető Komfortlámpa sötét környezetben dolgozó radiológusok számára. A képernyő finom hátsó megvilágításával hatékonyan megelőzhető a szem túlzott mértékű megerőltetése, amit a sötét környezetben megtekintetett világosabb képekkel és objektumokkal kapcsolatos, folyamatosan változó fényviszonyok okoznak. Mivel a RadiLight az egyedüli fényforrás, ami már a diagnosztikai munkaállomások ingadozási méréseinél is felhasználható, jelentős segítséget nyújt az egységes megvilágítás kialakításához. Az ily módon beállított környezeti fényerősség a későbbi állandósági mérésekkel is hatékonyan reprodukálható. A RadiLight fényforrást ezenkívül egy kisméretű, külön kapcsolható olvasólámpával is felszerelték, mely különösen ideális a különböző dokumentumok és betegkartotékok megtekintéséhez, vagy a billentyűzet, illetve egyéb segédeszközök használatához.

WaF_RadiLight.gif

Termékjavaslatok orvosi monitorokhoz

Sikeresen végrehajtott diagnózisok

[Translate to Hungarian:] Referenzzentrum Mammografie Nord

Északi mammográfiai referenciaközpont

A korábbi, 5 megapixeles monitorokat tartalmazó kétképernyős megoldáshoz képest a RadiForce RX1270 egyképernyős megoldás kevesebb helyet foglal, és 12 megapixelével nagyobb felbontást kínál a még hatékonyabb jelentéskészítéshez.

Tudjon meg többet
Mil_Sursee_6.jpg

MIL Sursee

A MIL AG Sursee-ben a RadiForce RX660 monitorokat radiológiai jelentések készítésére, az MS236WT-t pedig röntgensugarak ellenőrző monitoraként használja.

Tudjon meg többet
Uniklinik_Magdeburg_stage.jpg

Magdeburgi Egyetemi Kórház

A Magdeburgi Egyetemi Kórház EIZO megoldással optimalizálja a munkafolyamatokat a beavatkozás során.

Tudjon meg többet

Még mindig vannak kérdései?

Mi és meghatalmazott partnereink szívesen segítenek Önnek a környezetéhez megfelelő modell kiválasztásában.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kontakt_teaser.jpg