Az EIZO vállalat Magatartási kódexe – Hét ígéret

A következőkben ismertetendő „Az EIZO vállalat Magatartási kódexe – Hét ígéret” című dokumentum iránymutatásként szolgál az EIZO csoport valamennyi alkalmazottja számára, valamint kifejezi a társadalom és a környezet iránti elkötelezettségünket. Valamennyi tevékenységünket ezen alapelvek figyelembevételével végezzük.


1. ígéret Hozzáadott értéket képviselő termékeket állítunk elő
Kiváló minőségű termékeket és ügyfélközpontú szolgáltatásokat nyújtunk azzal, hogy egyedi technológiák és elgondolások révén hozzáadott értéket hozunk létre és kínálunk.


2. ígéret Környezettudatos módon szervezzük meg működésünket
Célunk, hogy minél inkább környezetbaráttá tegyük gyártási folyamatainkat és üzletvitelünket.
Tudjon meg többet errő


3. ígéret Hatékonyan működő nemzetközi vállalatcsoport
Nemzetközi vállalatcsoportunk működését a kiemelkedő hatékonyság jegyében globális megközelítés és gondolkodásmód jellemzi.
Tudjon meg többet erről


4. ígéret Átlátható és tisztességes működésre törekszünk
Tevékenységünket átlátható és tisztességes módon folytatjuk.
Tudjon meg többet erről


5. ígéret Szoros és bizalmi viszonyban állunk partnereinkkel
Szoros és bizalmi viszony kiépítésére törekszünk partnereinkkel, így többek között az üzletfeleinkkel, alkalmazottainkkal, részvényeseinkkel és a helyi közösségek tagjaival.
Tudjon meg többet erről az EIZO nemzetközi webhelyén


6. ígéret Szigorúan tiszteletben tartjuk és betartjuk a törvényeket és egyéb jogszabályokat, azok betűje és szellemisége szerint
Cégünk a „társadalom törvénytisztelő polgáraként” szigorúan tiszteletben tartja és betartja a törvényeket és egyéb jogszabályokat, azok betűje és szellemisége szerint.


7. ígéret Toleráns vállalati kultúrát tartunk fent
Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat és nagyra értékeljük a toleráns vállalati kultúrát.

United Nations Global Compact (Egyesült Nemzetek Szervezete – Globális Megállapodás)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által életre hívott Globális Megállapodást az EIZO is aláírta. Az ENSZ Globális Megállapodása egy olyan, önkéntes tagságon alapuló kezdeményezés, amelynek célja a fenntartható világgazdaság létrehozása. A részt vevő társaságok a megállapodás aláírásával felelősségteljes és kreatív üzletvitel folytatása mellett kötelezik el magukat, hogy ily módon „a társadalom jó polgáraivá” váljanak. Az ENSZ Globális Megállapodásához csatlakozó vállalatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az emberi és munkajogok, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem tekintetében a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) tíz alapelvének betartásával járnak el.

Cégünk a társadalmi felelősségvállalással a globális közjó előmozdítására törekszik, miközben az ENSZ Globális Megállapodás következő tíz alapelvének tiszteletben tartásával a vállalat értékét is megnöveli.


Az Egyesült Nemzetek Szervezete által életre hívott Globális Megállapodás tíz alapelve

1. A vállalatoknak támogatniuk kell és tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogok védelmét.

2. A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy semmilyen módon ne sértsék meg az emberi jogokat.

3. A vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk az egyesülési szabadsághoz fűződő jogokat és ténylegesen el kell ismerniük a kollektív tárgyalásokhoz való jogot.

4. A vállalatoknak a kényszermunka minden formájának felszámolására kell törekedniük.

5. A vállalatoknak elő kell mozdítaniuk a gyermekmunka eltörlését.

6. A vállalatoknak elő kell mozdítaniuk a munkaerő-felvétellel és a foglalkoztatással összefüggő hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölését.

7. A vállalatoknak az elővigyázatosság elvét kell követniük a környezeti problémák kezelésekor.

8. A vállalatoknak kezdeményezéseket kell tenniük a környezettudatos szemléletmód előmozdítása érdekében.

9. A vállalatoknak fel kell gyorsítaniuk a környezetbarát technológiák kifejlesztését és elterjesztését.

10. A vállalatoknak harcolniuk kell a korrupció minden formája ellen, ideértve a zsarolást és a megvesztegetést is.


További információk az Egyesült Nemzetek Szervezete Globális Megállapodásáról

Az emberi jogok tiszteletben tartása a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) előírásaival összhangban

Az „EIZO vállalat Magatartási kódexe – Hét ígéret” dokumentumot az Egyesült Nemzetek Szervezete által életre hívott – és az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményein alapuló – Globális Megállapodás iránymutatásai alapján alkották meg.
Következésképpen az EIZO határozottan ellenzi a kényszer- és gyermekmunka bármilyen formáját, olyat semmilyen körülmények között nem alkalmaz, és egyéb módon sem folyamodik hozzá. Az EIZO támogatja a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet és tiszteletben tartja alkalmazottai emberi jogait.

Responsible Business Alliance (RBA)

A Felelősségteljes Üzleti Szövetséghez (RBA) 2020. januárjában csatlakozott EIZO Corporation teljes mértékben támogatja az RBA jövőképét és célkitűzéseit.
Az RBA olyan vállalatok szövetsége, amelyek hatékonyan előmozdítják a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyét az elektronikai ipar globális ellátási lánca tekintetében. Az EIZO elkötelezte magát amellett, hogy fokozatosan hozzáigazítja üzletvitelét az RBA Magatartási kódexéhez, valamint vállalta, hogy közvetlen beszállítóit is erre ösztönzi, és támogatja azok ilyen irányú erőfeszítéseit.

Integrated Report

Integrated Report EIZO Group

Az 2020 tesszük közzé a korábbi CSR beszámolóinkat felváltó Integrált jelentésünket. Az Integrált jelentés a pénzügyi és egyéb adatokon kívül az üzleti stratégiával és a környezeti, társadalmi és vállalati irányítás (ESG) iránti elkötelezettségünkkel kapcsolatos információkat is magában foglalja. Az Integrált jelentés átfogó képet nyújt részvényeseink, befektetőink és egyéb partnereink számára az EIZO csoport közép- és hosszú távú kezdeményezéseiről, melyek egytől-egyig a vállalat értékének növelését célozzák.

Tovább az Integrált jelentéshez

Tovább a CSR beszámolóhoz (2019-nél korábbiak)